Użytkownicy serwisu

ANTsoft Spółka z o.o., będąca właścicielem serwisu wpanoramie.pl pragnie zapewnić swoich użytkowników, iż w pełni szanuje ich prawo do prywatności i ochrony danych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.

Gromadzenie danych. Serwis wpanoramie.pl gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi i przeprowadzania zawieranych transakcji. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Cele, dla których wpanoramie.pl gromadzi dane osobowe:

– poprawa jakości usług przez nas świadczonych i dostosowanie ich do potrzeb Użytkowników;

– bieżące kontakty z Użytkownikami, Partnerami Handlowymi oraz innymi osobami fizycznymi
i prawnymi związanymi z wpanoramie.pl.

Gromadzenie informacji o Użytkowniku
wpanoramie.pl zbiera informacje o użytkownikach z następujących źródeł:

Formularze rejestracyjne
Korzystanie z pewnych usług wymaga wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego, pozwalającego nam na lepsze poznanie Państwa. Jednocześnie możecie Państwo odmówić zgody na wykorzystywanie przez wpanoramie.pl swoich danych osobowych dla celów marketingowych bez żadnych konsekwencji. Przysługuje Państwo również prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych. W każdym momencie można wystąpić o wykreślenie danych z bazy wpanoramie.pl i zaprzestanie ich dalszego gromadzenia przez wpanoramie.pl.

Cookies
W celu lepszego poznania Państwa oczekiwań i przygotowania odpowiedniej oferty stosujemy mechanizm cookies. Są to informacje, które nasz serwer zapisuje na dysku Państwa komputera, dzięki czemu będziecie Państwo rozpoznawani przy każdym kolejnym połączeniu z serwisem. Dzięki temu możemy uzyskać podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzacie Państwo nasz serwis oraz jakie jego elementy najbardziej Państwa interesują. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzalności serwisu wpanoramie.pl.

System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć, jednakże należy pamiętać, iż cookies pozwalają na ułatwienie poruszania się po serwisie.
Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies. Dla przykładu w przeglądarce Internet Explorer należy wybrać opcję Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność / Zaawansowane / Zablokuj pliki cookie. Można również skasować cookies znajdujące się na Państwa komputerze poprzez opcję Narzędzia / Opcje internetowe / Ogólne / Usuń pliki cookie

Numery IP
Podobnie jak większość serwisów, wpanoramie.pl analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników.

Adresy e-mail przychodzące z korespondencji z wpanoramie.pl
Wszyscy Użytkownicy wpanoramie.pl mają możliwość zadawania pytań lub bezpośredniego kontaktu z pracownikami wpanoramie.pl. wpanoramie.pl przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytanie. W pewnych przypadkach, dla udzielenia pełnej odpowiedzi na pytania Użytkowników, ich adresy e-mail mogą zostać przekazane do naszej Firmy Partnerskiej. Sytuacja taka może mieć miejsce na przykład przy negocjacji ceny i określenia kosztów montażu urządzenia a nawet całej instalacji. Jednocześnie wpanoramie.pl gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za zgodą Użytkownika.

Podmioty zewnętrzne
Serwis wpanoramie.pl nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów i są przekazywane za zgodą zainteresowanych.
wpanoramie nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, w szczególności o charakterze reklamowym. wpanoramie popiera wszelkie działania ograniczające zjawisko spamu w Internecie.

Niepożądane treści
Dbamy o to aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie może także zawierać treści pornograficznych, nagannie moralnych bądź uważanych za nieetyczne.